Các câu hỏi thường gặp

Kho hàng chung là gì?
Kho hàng chung là gì?
Kho hàng chung là nơi CTV có thể tiếp cận nguồn bất động sản phong phú được chia sẻ từ các CTV môi giới của Conha.vn và nhận bán để hưởng mức hoa hồng tương ứng.
Bất động sản nhận bán là gì?
Bất động sản nhận bán là gì?
Bất động sản nhận bán là danh sách các bất động sản bạn đã nhận bán từ kho hàng chung.
Bất động sản đăng bán là gì?
Bất động sản nhận bán là gì?
Bất động sản nhận bán là danh sách các bất động sản bạn đã đăng tải thông tin về bất động sản của riêng bạn lên kho hàng chung để mọi người cùng bán.
Làm thế nào để đăng tải 1 sản phẩm trên cửa hàng của tôi?
Làm thế nào để đăng tải 1 sản phẩm trên cửa hàng của tôi?
Bạn có thể đăng tải sản phẩm bất động sản của riêng bạn bằng cách nhấn chọn nút “Đăng bán” trên thanh điều hướng.
Tôi được quyền phân phối/ nhận bán những sản phẩm nào trên Conha.vn?
Tôi được quyền phân phối/ nhận bán những sản phẩm nào trên Conha.vn?
CTV môi giới được quyền phân phối/ nhận bán tất cả các sản phẩm được hiển thị trên Kho hàng chung mà CTV đó được quyền truy cập.
Hoa hồng trên Conha.vn được tính như thế nào?
Hoa hồng trên Conha.vn được tính như thế nào?
Hoa hồng (hay còn gọi là phí môi giới) được hiển thị dưới dạng % trên hệ thống Conha.vn. Tỷ lệ phần trăm ở đây được hiểu là tỷ lệ phần trăm tính trên giá trị bất động sản giao dịch thực tế mà môi giới được hưởng trong trường hợp môi giới thành công bất động sản. Tỷ lệ này được ghi nhận bởi môi giới đăng tải và chia sẻ sản phẩm đó lên Kho hàng chung.
Ví dụ: CTV môi giới nhận bán 1 sản phẩm bất động sản có giá trị 3 tỷ với mức hoa hồng ghi nhận là 1% từ kho hàng chung của Conha.vn. Khi môi giới thành công, phí môi giới nhận được cụ thể sẽ là 30 triệu.
Yêu cầu Gọi điện